2023 home

Tarieven

Jansen Mulder Advocaten staat voor rechtsbijstand voor iedereen.
Ook als u geen of een laag inkomen heeft kunt u een beroep doen op ons.

Uurtarief

Jansen Mulder Advocaten verleent bijstand op basis van het uurtarief. Het uurtarief bedraagt € 175 (exclusief BTW) per uur. Jansen Mulder Advocaten factureert maandelijks en iedere factuur is voorzien van een urenspecificatie.

Vast tarief

Jansen Mulder Advocaten kan u bijstaan tegen een vast tarief per procedure. De hoogte van dit tarief is afhankelijk van de omvang en aard van de zaak en de te verrichten werkzaamheden. Neem gerust contact met ons op voor een vrijblijvend aanbod.

Gesubsidieerde rechtsbijstand

Jansen Mulder advocaten verleent ook bijstand op basis van gesubsidieerde rechtsbijstand (pro deo). Wij dienen vrijblijvend een aanvraag voor u in bij de Raad voor Rechtsbijstand om te onderzoeken of u hiervoor in aanmerking komt en zo ja, wat de hoogte is van de door u te betalen eigen bijdrage. De voorwaarden hiervoor zijn te controleren op de website van de Raad voor Rechtsbijstand.

Gesubsidieerde rechtsbijstand wordt aan gedetineerden kosteloos verleend en bijstandsgerechtigden kunnen vaak een beroep doen op bijzondere bijstand voor de betaling van de eigen bijdrage.

Rechtsbijstands-
verzekering

U heeft een rechtsbijstandsverzekering en wilt u laten bijstaan door één van onze advocaten (vrije advocaatkeuze). Mogelijk vallen de advocaatkosten onder de dekking van uw verzekering, Jansen Mulder Advocaten informeert vrijblijvend voor u bij uw verzekeraar.

belafspraak